[Tex/LaTex] “Incomplete \iffalse; all text was ignored after line x” with lstlisting

compilinghungarian

I have a LaTeX code which gives me the error Incomplete \iffalse; all text was ignored after line 43. }. Although this code may look a little large, removing a single letter (!) from almost anywhere (!!!) causes the code to compile.

\documentclass{article}
\usepackage{geometry}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\PassOptionsToPackage{defaults=hu-min}{magyar.ldf}
\usepackage[magyar]{babel}

\usepackage{listings}
\begin{document}
  \begin{center}
    {\LARGE\textbf{C}}

    {\Large G}

    1
  \end{center}
  A
  \section{}
  A C++ többek között a is híres. Andrei Alexandrescu azt nyilatkozta, hogy amikor a Facebooknál a backend kódján 1\%ot sikerült optimalizálni, b mint 10 évnyi fizetését spórolta meg a cégnek végrehn a nyelvekkz

  A C++-szal kapcsolatban az egyik gyakori tévhit, hogy egy alacsony szintű nyelvről van szó. Bár a nyelv lehetőséget biztosít arra, hogy n hozzáférjostalmbbször a tünteeket az absztrakciókat a prítás során.

  A C++ filozófiájának fontos eleme, hogy ha nem használunk egy adott nyelvi eszközt, akkor annak ne legyen hatása a program teljesítményére.

  Fontos, hogy a C++ alapvetően nem egy objektum orientált nyelv. Bár számos nyelvi eszköA funkcráni. 

  \medskip
  Cél: a tárgy során kialakítani a nyelvvel kapcsolintuíciót, ami segítéségével elkerülhetőek alapvető hibák is. Az előzménytárgyakban az egyszerűség kedvéért gyakran féligazságok hangzottak el, ezeket kell rakni.
  \subsection{+?}
  Alapvetően a nyelv kéllis szabváannak implementációiból ók + szabványkönyvtárak). A szabv a nyelv nyeát, valamint a szemantikát: mtenek a duló programok (nem deEmellett a szabvány definiálja a szabványkönyvtárat is, amit os C++ fordító mellé szállítaz első C++ szabvt. További szabványai: 

  A szabvány
  \subsection{}
  Ez a jegyzet feltételezi, hogy az Olvasó elvégezte a c. tárgyat, és a Programozás tárgyat vagy ezzel párhuzamosan végzi, vagy mljesítette. Így unk arra, hogy az Olvasó tisztáb és, létre tud hozni és meg is tudja hívni azokat, ké egy helyes kódot lefordítani (még lamint egyszerűbb algoritmusokat is tud
  \section{}
  \begin{lstlisting}


;

i
{

}
  \end{lstlisting}
\end{document}

I'm completely stuck at this point. This is a part of a 110+ page book, and even if I'm using tricks such as removing a couple words here and there to make it compile, any addition or removal of code above this point may cause the code not to compile again.

The entire code: http://people.inf.elte.hu/szelethus/LaTeX/cpp/01gy_cpp/01gy_cpp.tex
Issues arise at around code snippet containing the Hello World program (the very first code snippet).

Best Answer

magyar.ldf actively prevents \initiate@active@char to write code to \AtBeginDocument which would add catcode changes to the aux-file.

This has the effect that when \subsection{+?} is written to the aux the code from listings interferes. (I didn't try to find out the details. magyar.ldf is imho a rather bad example of a language file, it patches all sorts of internal commands and is probably incompatible with a lot of other things).

You can try to get around the problem by adding the following to your preamble.

\usepackage[magyar]{babel}

\makeatletter
\expandafter\let\csname active@char\string?\endcsname\relax
\expandafter\let\csname active@char\string!\endcsname\relax
\expandafter\let\csname active@char\string:\endcsname\relax


\initiate@active@char{?}
\initiate@active@char{!}
\initiate@active@char{:}
\makeatother